MapFrame Mobile Solutions

GE Energy’s MapFrame™ Mobile Solutions är en kombination av mobil kartapplikation och automatiserade processer i fält. FieldSmart™ överför GIS, karta och anläggningsuppgifter från kontoret ut i fält, effektiviserar processer inom inspektion, revision och design – allt i ett paket.

Högre krav än någonsin ställs på arbetsstyrkan i fält bestående av allt färre personer. Arbetet måste utföras snabbt och exakt. Vi förstår behoven hos er fältpersonal såväl som begränsningarna i dagens ekonomiska miljö.

mf_small

MapFrame Mobile Solutions ger:

  • Förbättrad effektivitet och precision ute i fält med ett kartcentrerat arbetssätt.
  • Hög acceptans hos fältpersonal med ett snabbt, enkelt och intuitivt användargränssnitt.
  • Minskar beroende av nätverksanslutning för att utföra arbetet, en kraftfull komprimeringsteknik som gör att all data för hela området finns tillgänglig på den mobila enheten.
  • Skapar ROI på bara några månader genom att leverera kraftfulla, pålitliga lösningar som omvandlar fältarbetet till ett centrum för affärsverksamhetens förbättring.

Kontakta oss gärna för mer mer information om FieldSmart produkter.

Ladda ner FieldSmart Standard Interface Fact Sheet (PDF, 137KB)

Ladda ner Field Flow Manager Fact Sheet (PDF, 91KB)

Ladda ner FieldSmart View Fact Sheet (PDF, 206KB)

Ladda ner FieldSmart Route Fact Sheet (PDF, 245KB)

Ladda ner FieldSmart Sketch Fact Sheet (PDF, 116KB)

Ladda ner FieldSmart Inspect Fact Sheet (PDF, 169KB)