Skip to main content

Perception Fleet

Transformer Fleet Risk Management Software System

Perception Fleet - Hanterar risker i hela transformatorbeståndet.

Perception Fleet – Hanterar risker i hela transformatorbeståndet.

Perception Fleet är ett smart och enkelt mjukvarusystem som gör det möjligt att gå från en manuell bedömning av varje enskild transformator, till en automatiserad bedömning av hela transformatorbeståndet on-line. Genom att utvärdera tillståndet på anläggningarna och fastställa deras risk för att fallera, kan Perception Fleet prioritera och rangordna alla anläggningarna.

Perception Fleet ger en heltäckande bild av hela transformatorbeståndets skick genom ranking, riskinformation och expertanalys på begäran. Detta gör det möjligt att ta bort tidsödande, kostsamma manuella processer, onödigt underhåll och minska kapitalkostnaden.

Fördelar

Strategier för utbyten i transformatorbeståndet

trafo

  • Ger en tydlig strategisk syn för utbyten av enheter i hela beståndet
  • Kontrollerar riskindex över tid för att visa det förbättrade allmänna skicket i beståndet
  • Möjliggör flexibel och skalbar riskhantering av transformatorbeståndet

Konditionsbaserat underhållsprogram

people

  • Ger nödvändig information för att skifta från ett kostsams tidsbaserat underhåll till ett effektivt konditionsbaserat underhållsprogram
  • Minskar oklarheter och spekulationer vid budgetering
  • Fokuserar kostnaderna mot de verkliga behoven

Automatiserad dataanalys

duval

  • Minskar tiden som krävs för att samla in, sammanställa, analysera och tolka transformatordiagnostik
  • Med intelligenta algoritmer bestäms transformatorns tillstånd och rankning utifrån sina risker jämfört med de transformatorerna i beståndet
  • Minskar beroendet av intern transformatorexpertis

Mer detaljer om Perception Fleet finns i faktabladet.

Ladda ner Perception Fleet Fact Sheet (PDF, 3,53 MB)