Skip to main content

Kelman TRANSPORT X

Laboratorieanalys efter provtagning av transformatorolja är en etablerad och erkänd teknik och har länge ansetts vara det viktigaste testet för övervakning av krafttransformatorer.

transport_x_01_small

Kelman TRANSPORT X är ett kompakt, portabelt gasanalyssystem (DGA) som kan användas för att analysera lösta gaser och fukthalt i oljeprover. Om onormala nivåer upptäcks, ges ytterligare diagnostisk hjälp av olika IEEE/IEC godkända tolkningsregler.

Detta är vital utrustning när tätare oljetester behöver utföras på äldre transformatorer eller när en omedelbar diagnostik krävs på plats efter ett larm från en enklare DGA enhet.

Tillämpningar

 • Alla storlekar av transformatortankar.
 • Perfekt för jour/akutgrupper.
 • Generatorer till distributionstransformatorer.
 • Lindingskopplare och all oljefylld utrustning.

Fördelar

 • Mäter individuellt 7 gaser plus fukthalt från ett manuellt taget oljeprov.
 • Alla resultat och diagnostisk baserad på flera metoder på mindre än 30 minuter.
 • Möjlighet att bearbeta matematiska modeller baserade på IEEE/IEC-standarder och endast överföra viktiga resultat.
 • Enkel att använda med minimal utbildning.
 • Inga rörliga delar, inga pumpar eller extra rördragning krävs.
 • Kan gå från prover med hög gashalt (t.ex. lindningskopplare) till prover med låg gashalt (t.ex. huvudtankar) utan kontaminering av proverna.

Transport X

Funktioner

 • Brett avkänningsområde med utmärkt precision för sju gaser (vanligen 1-50,000 ppm).
 • Endast 11 kg i en robust bekväm väska.
 • Använder inga bärar- eller kalibreringsgaser.
 • Passar som handbagage vid flygplanstransport.
 • Extremt enkel steg-för-steg hantering.
 • Färgskärm med touch kontroll för hantering och uppvisande av resultat.
 • Plats för upp till 20 000 poster i enhetens internminne.
 • Inbyggd termisk skrivare för papperskopia av resultaten.

Ladda ner Kelman TRANSPORT X Fact Sheet (PDF, 972 KB)