Skip to main content

Kelman TRANSFIX

Kelman TRANSFIX är en on-line DGA övervakningsenhet som mäter 8 gaser, fukthalt och beräknar kvävgas. Kelman produkterna är baserade på en avancerad fotoakustisk detektionsteknolgi (fotoakustisk spektroskopi).

transfix_01_small

TRANSFIX mäter alla väsentliga gaser (i ppm) som beskrivs av internationella standarder samt fukthalt i oljan (% RH & ppm). Mätningen av dessa gaser tillåter användaren att upptäcka och diagnostisera alla fall av transformatorfel som är spårbara ur oljan.

Tillämpningar

 • Medelstora och stora transformatorer.
 • Medium/hög/kritisk risk och/eller konsekvens av fel.
 • Generatorer, transmissions- och industritransformatorer.
 • Komplett transformatorövervakning och diagnostik.

Fördelar

 • Transformatorfel upptäcks i ett tidigt skede, kostsamma oplanerade driftstopp och utrustningshaverier kan därmed minimeras.
 • Transformatordriften kan optimeras säkert, vilket ger maximera nyttjande av anläggningen.
 • Fotoakustisk teknik – inga dyra förbrukningsvaror eller kalibreringsgaser krävs.
 • Transformatorns åldrande kan beräknas.
 • Detektion och diagnostik av transformatorfel från resultatet.
 • Anpassad för tuffa klimatförhållanden – installerad globalt av nästan alla större nätägare.

Funktioner

 • DGA & Vatten – åtta gaser (metan, etan, eten, acetylen, kolmonoxid, koldioxid och syre) plus fukthalt och beräkning av kväve.
 • Ingångar/Utgångar för ytterligare sensorer, inklusive belastning och temperatur.
 • Lätt installation – enkla okomplicerade förfaranden.
 • Timvis provtagning – realtids DGA resultat ner till en gång i timmen.
 • Perception – PC-program som möjliggör nedladdning, kontroll av trender och analys av resultat.
 • Kommunikationsalternativ – omfattande lokala och fjärranslutna kommunikationsalternativ.
 • Larminställningar – sofistikerat programmerbart larmsystem.
 • Tätare provtagningar – automatisk ökning av provtagningsfrekvenser om gashalterna överskrider inställd varnings- eller larmnivå.
 • Minimalt underhåll – minskar kostnader och olägenheter för användaren.

Ladda ner Kelman TRANSFIX Fact Sheet (PDF, 984 KB)