Skip to main content

Kelman MINITRANS

MINITRANS är en kosteffektiv on-line DGA övervakningsenhet som mäter ett flertal gaser separat. Baserad på samma teknik som den framgångsrika TRANSFIX är MINITRANS ett lågkostnadsalternativ som mäter tre viktiga gaser: vätgas, acetylen och kolmonoxid (i ppm) plus fukthalt i olja (% RH & ppm). Genom mätning av dessa gaser kan ett flertal transformatorfel upptäckas, inklusive överslag/ljusbågar.

minitrans_01_small

Applikationer

 • Medelstora och stora transformatorer.
 • Låg/medelhög risk och/eller konsekvens av fel.
 • Distributions-, transmissions- och industritransformatorer.
 • Enklaste utrustning med separat mätning av gaser.

Fördelar

 • Transformatorfel upptäcks i ett tidigt skede, kostsamma oplanerade driftstopp och utrustningshaverier kan därmed minimeras.
 • Transformatordriften kan optimeras säkert, vilket ger maximera nyttjande av anläggningen.
 • Fotoakustisk teknik – inga dyra förbrukningsvaror eller kalibreringsgaser krävs.
 • Typ av transformatorfel kan utläsas ur resultatet.

Funktioner

 • DGA & Vatten – Tre gaser (väte, acetylen, kolmonoxid) plus fukthalt.
 • Ingångar/Utgångar för belastning.
 • Lätt installation – enkla okomplicerade förfaranden.
 • Timvis provtagning – Realtids DGA resultat ner till en gång i timmen.
 • Perception – PC-program som möjliggör nedladdning, kontroll av trender och analys av resultat.
 • Kommunikationsalternativ – Omfattande lokala och fjärranslutna kommunikationsalternativ.
 • Larminställningar – Sofistikerat programmerbart larmsystem.
 • Tätare provtagningar – automatisk ökning av provtagningsfrekvenser om gashalterna överskrider inställd varnings- eller larmnivå.
 • Minimalt underhåll – Minskar kostnader och olägenheter för användaren.

Ladda ner Kelman MINITRANS Fact Sheet (PDF, 1,08 MB)