Smallworld-kunder

Våra kunder använder Smallworlds produkter för att planera, konstruera, bygga, driva, underhålla och kontrollera komplexa försörjningsnät. Våra kunder brukar delas in i följande kategorier:

  • Utility Network Solutions. Integrerade applikationer för planering och underhåll av transmissions och distributionsnät för El, och gas, fjärrvärme, vatten och avlopp.
  • Communications Network Solutions. Änd-till-änd lösningar för telekommunikationsnät som kombinerar intern och extern anläggningsdata med fysiska och logiska nät.
  • GIS Solutions. GIS lösningar för myndigheter och industri inom områden som transportsystem, kommunalplanering eller fastighetsregister.

Våra kunder har ett ständigt ökande behov av geografisk information, snabba förändringar i arbetsmiljön och ett ökande behov av integrerade system, detta skapar nya krav på moderna GIS-applikationer. Smallworld möter dessa utmaningar genom att tillhandahålla öppen och skalbar applikations-arkitektur såväl som snabb applikationsutveckling.