Skip to main content

Smallworld-kunder

Våra kunder använder Smallworlds produkter för att planera, konstruera, bygga, driva, underhålla och kontrollera komplexa försörjningsnät. Våra kunder kan delas in i följande kategorier:

 

  • Utility Network Solutions. Integrerade applikationer för planering och underhåll av transmissions och distributionsnät för El, och gas, fjärrvärme, vatten och avlopp.
  • Communications Network Solutions. Änd-till-änd lösningar för telekommunikationsnät som kombinerar intern och extern anläggningsdata med fysiska och logiska nät.
  • GIS Solutions. Smallworld GIS är en mycket effektiv utvecklingsmiljö för olika branschers behov. Lösningen tillhandahåller färdiga kraftfulla applikationsutvecklingsverktyg för att skapa skräddarsydda applikationer.

 

Våra kunder har ett ständigt ökande behov av geografisk information, snabba förändringar i arbetsmiljön och ett ökande behov av integrerade system, detta skapar nya krav på moderna GIS-applikationer. Smallworld möter dessa utmaningar genom att tillhandahålla öppen och skalbar applikationsarkitektur såväl som snabb applikationsutveckling.