Smallworld GeoSpatial Analysis

Smallworld Geospatial Analysis™ är en ny, spännande och lättanvänd business intelligence produkt från GE Energy. Smallworld Geospatial Analysis är en integrerad del av Smallworld produktsvit och erbjuder enkel och effektiv tillgång till geografisk och icke- geografisk data från olika källor. Denna information sammanlänkas och används för visualisering, analys och rapportering.

gsa_small

I Smallworld Geospatial Analysis™ införs begreppet Business Objects, som
knyter samman geografisk och icke-geografisk information, kartor, fotografier,
dokument och webbsidor på ett unikt och flexibelt sätt. Dessa Business
Objects svarar mot användarnas behov och ligger till grund för mer detaljerad
analys och visualisering.

Ladda ner Smallworld GeoSpatial Analysis Fact Sheet (PDF, 962K B)