Smallworld support

Vi erbjuder support på GE Energy Smallworld produkter till våra kunder och partners. Vår kundsupport tjänster omfattar bland annat:

  • Helpdesk
  • Webbplats för nedladdning tekniska bulletiner och patchar
  • Programvara, dokumentation och licensleveranser

Behöriga användare kan logga in på vår supportsida här.