Skip to main content

Kelman DGA 900

9 gas on-line DGA för övervakning och diagnostik av kritiska transformatorer

GEs nya Kelman DGA 900 är nästa generations multi-gas on-line DGA och fuktanalys. I grunden ligger en utvecklad implementering av GEs beprövade mätteknik för fotoakustisk spektroskopi (PAS), vilket ger precision liknande laboratoriet och repeterbarhet utan förbrukningsvaror eller frekvent omkalibrering.

 

Kelman DGA 900 byggs med över 40 års global DGA-leverantörserfarenhet och är utvecklad från sina föregångare för att ge förbättrad prestanda, innovativa nya funktioner, ökad användarupplevelse och ökad robusthet.

 

Tillämpningar

Kelman DGA 900 är ett ovärderligt grundverktyg för att implementera Asset Performance Management (APM) inom elproduktion, eltransmission och industri, detta möjliggör en villkorbaserad utsbytesstrategi av utrustningen för att förbättra anläggningens tillförlitlighet och tillgänglighet.

 

En DS-Agile ™ , PREDIX ™ och Grid APM färdig enhet, DGA 900s breda utbud av kommunikationsmetoder och protokoll möjliggör anslutning till dessa plattformar och integration med GEs Perception ™ -programvara för hela transformatorbeståndet samt annan programvara som historik och SCADA-system.

Viktigaste fördelarna

  • Ger fjärrvarning och multi-gasdiagnos vid försämringar transformatorn
  • Förbättrar operativa beslut utan manuell oljeprovtagning on site
  • Fel upptäcks i ett tidigt skede, risk för kostsamma oplanerade driftstopp och utrustningshaverier kan därmed minimeras. Planerade avbrott kan avisera i tid
  • Möjliggör tillståndsbaserat underhåll och ger indata till förnyelsestrategier för utrustningen
  • Inget behov av förbrukningsartiklar eller frekvent återkalibrering för att fungera optimalt
  • Nytt ”Snabbt läge” ger nästan realtidsinformation vid snabb utveckling av fel
  • Förbättrad datakraft, mycket skalbar I/O och integrerad HMI ger tillsammans en kraftfull, mycket flexibel transformatorövervakningslösning
  • Kompatibel med mineralisoleringsoljor och nyare esterbaserade vätskor (naturliga och syntetiska)

DGA 900-gasnivåer visad på enhetens LCD-skärm

Kelman DGA 900 broschyr. Vänligen kontakta oss för mera infomation.