Skip to main content

Kelman DGA 900 MULTITRANS

On-line DGA & fuktianalys för tre enfastransformatorer

Den nya Kelman DGA 900 MULTITRANS är baserad på Kelman DGA 900-modellen. Den kan kontinuerligt övervaka tre intilliggande transformatorer på ett kostnadseffektivt sätt.

 

Kelmans DGA 900 MULTITRANS mätteknik, fotoakustisk spektroskopi, ger separata mätresultat på laboratorienivå för varje ansluten oljetank.

 

Den innovativa designen av den nya Kelman DGA 900 MULTITRANS möjliggör systemutvidgningar, såsom övervakning av transformatorgenomföringar i samma enhet.

Kelman DGA 900 MULTITRANS övervakar tre enfastransformatorer

Kelman DGA 900 MULTITRANS broschyr. Vänligen kontakta oss för mera infomation.