Skip to main content

Kelman TAPTRANS

TAPTRANS är en on-line DGA övervakningsenhet konstruerad för att övervaka transformator och lindningskopplare (OLTC). TAPTRANS mäter individuellt de olika tankarna i en enhet. Den fotoakustiska tekniken som används av TAPTRANS medger mätning av höga och låga gasnivåer utan behov av omfattande omkalibrering eller rengöring. TAPTRANS mäter alla väsentliga gaser (i ppm) som beskrivs av internationella standarder samt fukthalt i oljan (% RH & ppm). Mätningen av dessa gaser tillåter användaren att upptäcka och diagnostisera alla fall av transformator och lindningskopplarfel som är spårbara ur oljan (inklusive överhettning och överslag).

taptrans_02_small

Applikationer

 • Övervakar transformatorns och lindningskopplarens alla separata oljetankar med en enhet.
 • Medium/hög/kritisk risk och/eller konsekvens av fel.
 • Industri – Olja, gas, kemi, smältverk och annan tung industri.
 • Generatorer, transmissions- och distributionstransformatorer och lindningskopplare.

Fördelar

 • Komplett lösning – övervakar alla oljetankar med en enhet.
 • Transformatorfel upptäcks i ett tidigt skede, kostsamma oplanerade driftstopp och utrustningshaverier kan därmed minimeras.
 • Transformatordriften kan optimeras säkert, vilket ger maximera nyttjande av anläggningen.
 • Fotoakustisk teknik – inga dyra förbrukningsvaror eller kalibreringsgaser krävs.
 • Transformatorns åldrande kan beräknas.
 • Detektion och diagnostik av transformatorfel från resultatet.
 • Konstruerad för användning i fält – installerad globalt av nästan alla större nätägare.
 • Driftstopp i lindningskopplaren kan minimeras med planerat underhåll baserat på oljans gasinnehåll.

Funktioner

 • DGA & Vatten – åtta gaser (metan, etan, eten, acetylen, kolmonoxid, koldioxid och syre) plus fukthalt och beräkning av kväve. Övervakning av flera oljetankar i en enda enhet.
 • Ingångar/Utgångar för ytterligare sensorer, inklusive belastning och temperatur.
 • Lätt installation – enkla okomplicerade förfaranden.
 • Timvis provtagning – realtids DGA resultat ner till en gång i timmen.
 • Perception – PC-program som möjliggör nedladdning, kontroll av trender och analys av resultat.
 • Kommunikationsalternativ – omfattande lokala och fjärranslutna kommunikationsalternativ.
 • Larminställningar – sofistikerat programmerbart larmsystem.
 • Tätare provtagningar – automatisk ökning av provtagningsfrekvenser om gashalterna överskrider inställd varnings- eller larmnivå.
 • Otannan kiihdyttäminen – otantavälin lyhentäminen automaattisesti jos kaasukonsentraatiot ylittävät varoitus- tai hälytystasot.
 • Minimalt underhåll – minskar kostnader och olägenheter för användaren.

Ladda ner Kelman TAPTRANS Fact Sheet (PDF, 1,08 MB)