Smallworld Gas Distribution Office

Smallworld Gas Distribution Office (GDO) ger gasdistributionsbolagen en svit av integrerade applikationer för hantering av data för naturgasnätverk.

wo_small

GDO är standardiserad applikation med tillämpningar för teknik, drift och förvaltning av distributionssystem för naturgas och bygger på beprövad Smallworld-teknik från GE Energy.

Kontakta oss gärna för mer information om Smallworld Gas Distribution Office.

Ladda ner Smallworld Gas Distribution Office Fact Sheet (PDF, 230KB))