Smallworld Gas Distribution Office

Smallworld Gas Distribution Office (GDO) ger gasdistributionsbolagen en svit av integrerade applikationer för hantering av data för naturgasnätverk.

GDO är standardiserad applikation med tillämpningar för teknik, drift och förvaltning av distributionssystem för naturgas och bygger på beprövad Smallworld-teknik från GE Energy.

wo_small

Kontakta oss gärna för mer information om Smallworld Gas Distribution Office.

Ladda ner Smallworld Gas Distribution Office Fact Sheet (PDF, 230KB))