Skip to main content

Kelman DGA 900 PLUS

9 gas online DGA med valfria expansionmoduler till transformatorövervakningssystem

Kelman DGA 900 PLUS mäter 9 gaser och fukthalt i transformatorolja som Kelman DGA 900. Kelman DGA 900 PLUS tillåter utökning med sensorer, expansionsmoduler och mjukvarualgoritmer till andra delar av transformatorn såsom genomföringar, lindningskopplaren samt partiella urladdningar och matematisk transformatormodellering. Ytterligare moduler tillsammans med gasanalys ger en heltäckande bild av transformatorns tillstånd.

Kelman DGA 900 PLUS expansionmoduler

  • Värme- och fuktmodellering för transformatorisolering
  • Monitorering av kylningen
  • Elektromekanisk övervakning av lindningskopplaren
  • Övervakning av genomföringar och detektering av partiella urladdningar

Kelman DGA 900 Plus med övervakning av genomföringar

Kelman DGA 900 PLUS broschyr. Vänligen kontakta oss för mera infomation.