Skip to main content

Intellix BMT 330

Intellix BMT 330 – Monitorering av genomföringar och detektering av överslag i transformatorer

GEs Intellix™ BMT 330 är ett online-system som övervakar tillstånd av transformatorn genomföringar kontinuerligt och kan också detektera utvecklingen av överslag i transformatorn. Det ger en tidig varning om ett felaktiga förhållanden och ger viktig information om tillståndet i genomföringar och transformator.

Intellix BMT 330-systemet kan användas som en separat enhet för övervakning av isoleringen i genomföringarna och överslag i transformatorn. Den kan även användas tillsammans med Kelman DGA 900 Gas Analyzer och Perception Fleet-mjukvaran, som ger en djupare analys av transformatorns kondition och orsak till felförloppet.

Viktiga fördelar

  • Omfattande övervakning av transformatorgenomföringar och överslags-aktivitet för en 3-fasstransformator eller en bank med 3 enfasstransformatorer
  • En produkt som kombinerar kontinuerlig on-line övervakning av genomföringar och överslag i transformatorns huvudtank i samma genomföringsadapter
  • En diagnostikprogramvara, GE: s Perception, används för genomföringinformation, kontroll av överslagsaktivitet och DGA-dataanalys, vilket resulterar lätttolkad information
  • En leverantör för att underlätta installation och underhåll

Exempel på adaptrar som är anslutna till genomföringarnas mätpunkter

Intellix BMT 330 lösning för genomföring

Intellix BMT 330 mäter i realtid kondition av genomföringar och ger samma information till användarna som de vid vanliga offlinemätningar. Dessa inkluderar: förändringar i kapacitans och effektfaktor (tan delta) för att uppskatta den dielektrisk effektiviteten hos genomföringar och isolationsintegritet.

Intellix BMT 330 och Kelman DGA 900 kombinerad

Intellix BMT 330 är lätt att integreras med GE Kelman DGA 900 analysatorn, vilket ger slutanvändaren en unik “allt i ett” -lösning som ger en mer komplett bild av transformatorns övergripande tillstånd, med diagnostik på genomföringar, monitorering av överslag och gasanalys för transformatorn.

Ladda ner Intellix BMT 330 Fact Sheet (PDF, 2,10 MB)