Skip to main content

Kelman DGA 900 TAPTRANS

9 online gasanalysator för transformator och lindningskopplare, utbyggbar till komplett transformatorövervakningssystem (TMS)

Den patenterade Kelman DGA 900 TAPTRANS är designad för onlineövervakning av en lindningskopplare. Lindningskopplaren är en av de mest sårbara delarna av transformatorn och orsakar en stor del av oväntade driftsavbrott. Kelman DGA 900 TAPTRANS erbjuder online-DGA för både transformatorhuvudtank och lindningskopplaroljor. Oljekretsen i lindningskopplaren är helt skild från andra oljekretsar, så det finns ingen risk för att oljorna blandas. Mätområdet för analysatorns mätmetod, fotoakustisk spektroskopi, är mycket brett, vilket gör det möjligt för Kelmans DGA 900 TAPTRANS att noggrant och tillförlitligt mäta gaskoncentrationerna i både transformatortanken och lindningskopplaroljorna. 9 gasanalys kan utföras en gång i timmen för en tank och en gång var tredje timme för alla tre anslutna oljetankar. Kelman DGA 900 TAPTRANS har också en “Rapid Mode”-funktion som mäter 4 kritiska gaser och fukthalt i oljan på cirka 30 minuter.

 

Den innovativa designen av den nya Kelman DGA 900 TAPTRANS möjliggör systemutvidgningar såsom elektromekanisk övervakning av lindningskopplaren och övervakning av transformatorgenomföringar integrerade i samma enhet.

Olja i lastkopplaren
Olja i väljaren
Olja i transformatorns huvudtank

Kelman DGA 900 TAPTRANS övervakar transformators och lindningskopplarens tankar

Kelman DGA 900 TAPTRANS broschyr. Vänligen kontakta oss för mera infomation.