Skip to main content

Kelman MULTITRANS

MULTITRANS är en on-line DGA övervakningsenhet konstruerad för att övervaka en bank med tre intilliggande enfastransformatorer. Baserad på samma teknik som den framgångsrika TRANSFIX mäter MULTITRANS alla väsentliga gaser (i ppm) som beskrivs av internationella standarder samt fukthalt i oljan (% RH & ppm). Mätningen av dessa gaser tillåter användaren att upptäcka och diagnostisera alla fall av transformatorfel som är spårbara ur oljan.

multitrans_02_small

Applikationer

 • Övervakar upp till tre separata oljetankar.
 • Medium/hög/kritisk risk och/eller konsekvens av fel.
 • Övervakning av en bank med tre intilliggande enfastransformatorer.
 • Generatorer, transmissions- och industritransformatorer.
 • Komplett transformatorövervakning och diagnostik.

Fördelar

 • Transformatorfel upptäcks i ett tidigt skede, kostsamma oplanerade driftstopp och utrustningshaverier kan därmed minimeras.
 • Transformatordriften kan optimeras säkert, vilket ger maximera nyttjande av anläggningen.
 • Fotoakustisk teknik – inga dyra förbrukningsvaror eller kalibreringsgaser krävs.
 • Transformatorns åldrande kan beräknas.
 • Detektion och diagnostik av transformatorfel från resultatet.
 • Konstruerad för användning i fält – installerad globalt av nästan alla större nätägare.
 • En enhet för övervakning av en trefasbank eller multipla transformatorer.

Funktioner

 • DGA & Vatten – Åtta gaser (metan, etan, eten, acetylen, kolmonoxid, koldioxid och syre) plus fukthalt och beräkning av kväve. Övervakning av flera oljetankar i en enda enhet.
 • Ingångar/Utgångar för ytterligare sensorer, inklusive belastning och temperatur.
 • Lätt installation – enkla okomplicerade förfaranden.
 • Timvis provtagning – Realtids DGA resultat ner till en gång i timmen.
 • Perception – PC-program som möjliggör nedladdning, kontroll av trender och analys av resultat.
 • Kommunikationsalternativ – Omfattande lokala och fjärranslutna kommunikationsalternativ.
 • Larminställningar – Sofistikerat programmerbart larmsystem.
 • Tätare provtagningar – automatisk ökning av provtagningsfrekvenser om gashalterna överskrider inställd varnings- eller larmnivå.
 • Minimalt underhåll – Minskar kostnader och olägenheter för användaren.

Ladda ner Kelman MULTITRANS Fact Sheet (PDF, 1,03 MB)