Spatialworld Oy

Spatialworld Oy är auktoriserad återförsäljare av Smallworld-produkter från GE Energy. Vi arbetar i första hand i Finland, Sverige och Baltikum.

I samarbete med våra partners levererar vi Smallworldbaserade lösningar för att hjälpa våra kunder bygga, driva och underhålla komplexa försörjningsnät. Smallworld beprövade objektorienterade teknologi stöder våra kunders affärsprocesser och genom integration med befintliga affärssystem skapas ett sömlöst flöde av information inom hela organisationen samt över Internet.

Spatialworld Oy är även auktoriserad distributör för GE Energy Kelman och Hydran-produkter för övervakning och diagnostik av transformatorer. Med utrustningen kan transformatorfel upptäckas i ett tidigt skede, kostsamma oplanerade driftstopp och utrustningshaverier kan därmed undvikas.

Vi erbjuder produktstöd, utbildning och rådgivning m.m.