Skip to main content

Transformatorövervakning och diagnostik

Transformatorövervakning och diagnostik

Behovet av att veta transformatorers skick ökar när de åldras. Uppdaterad och noggrann övervakning är nödvändig i synnerhet för stora och kritiska transformatorer. Dessa transformatorer återfinns oftast i transmissionsnäten, tung industri och kraftproduktion.

 

Laboratorieanalys efter provtagning av transformatorolja är en etablerad och erkänd teknik och har länge ansetts vara det viktigaste testet för övervakning av transformatorer. Gasanalys av oljan (Dissolved Gas Analysis, DGA) har länge setts som en av de mest effektiva metoderna för att upptäcka transformatorfel och utföra anläggningsunderhåll.

 

Även om online-DGA för transformatorolja nu är allmänt accepterad som den mest effektiva metoden för att bedöma tillståndet hos en transformator, täcker den inte alla källor till transformatorproblem. Andra komponenter som lindningskopplaren, kylsystem och genomföringar kan också orsaka problem om de lämnas utan uppsikt.

 

GE Kelman, Hydran och Intellix produkterna erbjuder ett brett sortiment av on-line produkter och en portabelt analysatorn samt tillhörande programvara för hantering viktiga och kritiska transformatorer. Med utrustningen kan transformatorfel upptäckas i ett tidigt skede, kostsamma oplanerade driftstopp och utrustningshaverier kan därmed undvikas.

Multi-gas DGA analysatorer

Multi-gas DGA Produkterna från GE består av Kelman-modeller. De är baserade på avancerad fotoakustisk teknik (fotoakustisk spektroskopi). Den största fördelen med denna teknik är förmågan att mäta nivåer av varje gas separat och nogggrant.

Fotoakustisk teknik kräver inte kalibrering av systemet inte heller några bärar- eller kalibreringsgaser. Detta ger betydande fördelar och besparingar i drift och underhåll av dessa enheter.

Kelman DGA 900

On-line DGA-enhet som övervakar alla 9 felgaser plus fukthat. Kelman DGA 900 har en innovativ design med dubbla hus, lokal/fjärr-HMI och expanderbara analoga/digitala I/O:er.

Kelman DGA 900 Plus

On-line DGA-enhet som övervakar alla 9 felgaser plus fukthat. Utbyggnadsmöjligheter för övervakning av kyla, lindningskopplare och genomföringar samt matematiska transformatormodeller.

Kelman DGA 900 Taptrans

Den patenterade Kelman DGA 900 TAPTRANS är designad för onlineövervakning av en lindningskopplare. Lindningskopplaren är en av de mest sårbara delarna av transformatorn och orsakar en stor del av oväntade driftsavbrott.

Kelman DGA 900 Multitrans

Kelman DGA 900 MULTITRANS erbjuder 9 gas- och futkhaltsövervakning för tre intilliggande transformatorer på ett kostnadseffektivt sätt.

Transfix DGA 500

En online DGA-monitor som mäter 5 gaser samt fukthalt, ger onlineövervakning och diagnostik.

Kelman Minitrans

Kostnadseffektiv multigasanalysatorn som övervakar 3 felgaser plus fukthalt.

Enkel gas / kombinerad gas DGA-analysatorer

Single Gas DGA-produkter mäter gaskoncentrationen/felgaskombinationen och fukthalten från transformatoroljan och larmar enligt inställningarna. Produkterna är lätta att installera i en ventil.

Hydran M2-X

Förbättrad felgas- och fukthalt onlineövervakningsenhet som kan utökas för att ge en mer omfattande transformatorövervakningslösning för kraftverk och industri. Mäter singelgas eller kombination av gaser och fukthalt.

Hydran 201Ti

Pålitlig DGA-monitor för transformatorfelgas. Enheten har en LCD-display, larmfunktioner och digitala och analoga gasvärden för fjärrövervakning. Mäter singel gas eller kombinationsgas.

Bärbar DGA-analysator

Kelman Transport X2

Kompakt bärbar analysator designad för laboratorieklassad DGA-analys av oljeprover. Kompatibel med traditionella mineraloljor och estrar. Instrumentet mäter och diagnostiserar oljeprovet på cirka 30 minuter. Pekskärmsgränssnittet är lätt att använda.

Online övervakning av genomföringar

Intellix BMT 330

Ett onlinesystem som övervakar tillståndet av genomföringar och kan detektera utvecklande partiella urladdningar (PD) i transformatorn. Systemet varnar om fel tidigt och genererar tillståndsdata om genomföringar och transformatorn.

Mjukvara

Perception Fleet

Perception Fleet är ett smart och enkelt mjukvarusystem som gör det möjligt att gå från en manuell bedömning av varje enskild transformator, till en automatiserad bedömning av hela transformatorbeståndet on-line. Genom att utvärdera tillståndet på anläggningarna och fastställa deras risk för att fallera, kan Perception Fleet prioritera och rangordna alla anläggningarna.

Perception Fleet ger en heltäckande bild av hela transformatorbeståndets skick genom ranking, riskinformation och expertanalys på begäran. Detta gör det möjligt att ta bort tidsödande, kostsamma manuella processer, onödigt underhåll och minska kapitalkostnaden.