Transformatorövervakning och diagnostik

Kelman DGA 900 - övervakningsenhet online för transformatorer, analyserar nio gaser och fukthalt.

Kelman DGA 900 – övervakningsenhet online för transformatorer, analyserar nio gaser och fukthalt.

Behovet av att veta transformatorers skick ökar när de åldras. Uppdaterad och noggrann övervakning är nödvändig i synnerhet för stora och kritiska transformatorer. Dessa transformatorer återfinns oftast i transmissionsnäten, tung industri och kraftproduktion.

Laboratorieanalys efter provtagning av transformatorolja är en etablerad och erkänd teknik och har länge ansetts vara det viktigaste testet för övervakning av transformatorer. Gasanalys av oljan (DGA) har länge setts som en av de mest effektiva metoderna för att upptäcka transformatorfel och utföra anläggningsunderhåll.

GE Kelman, Hydran, och Intellix produkterna erbjuder ett brett sortiment av portabla och on-line DGA produkter samt tillhörande programvara för hantering viktiga och kritiska transformatorer. Med utrustningen kan transformatorfel upptäckas i ett tidigt skede, kostsamma oplanerade driftstopp och utrustningshaverier kan därmed undvikas.

Singel-gas DGA Produkter

Singel-gas produkterna mäter i realtid gasnivå eller gas- och fukthalt i transformatoroljan och varnar vid ett potentiellt problem. Produkterna är lättinstallerade och behöver bara en ventil på transformatorn.

Hydran M2-X – en kompakt och kostnadseffektiv allt-i-ett övervakningsenhet för transformatorer.

Hydran M2-X – en kompakt och kostnadseffektiv allt-i-ett övervakningsenhet för transformatorer.

Singel-gas produkterna i korthet:

  • Hydran 201Ti är en enkel övervakningsenhet för transformatorer består av en gas-sensorenhet (201Ti) och en separat styrenhet (201Ci) med utgångar för kommunikation och larmfunktioner.
  • Hydran M2-X är en prisvärd, kompakt, realtidsmätare för gas och fukthalt, ger larm när för inställda gränser uppnås, och sänder tillbaka data.

Mer om singel-gas produkterna på produktsidorna.

Multi-gas DGA Produkter

Multi-gas DGA Produkterna från GE består av Kelman produkterna som är baserade på avancerad fotoakustisk teknik (fotoakustisk spektroskopi). Den största fördelen med denna teknik är förmågan att mäta nivåer av varje gas separat.

Fotoakustisk teknik kräver inte kalibrering av systemet inte heller några bärar- eller kalibreringsgaser. Detta ger betydande fördelar och besparingar i drift och underhåll av dessa enheter.

Kelman Transport X² - DGA-analys i fält, med laboratoriekvalitet.

Kelman Transport X² – DGA-analys i fält, med laboratoriekvalitet.

Kelman produkter i korthet:

  • Kelman Transport X² är ett kompakt portabelt system, som utför laboratoriets gasanalys på manuellt tagna oljeprover och gör en diagnostisk på plats på 30 minuter.
  • Kelman DGA 900 är en on-line DGA övervakningsenhet som mäter 8 gaser, fukthalt och beräknar kvävgas.
  • Kelman MINITRANS är kostnadseffektiv on-line DGA övervakningsenhet som mäter 3 betydande gaser plus fukthalt.
  • Kelman MULTITRANSär on-line DGA övervakningsenhet för 2 eller 3 närliggande enskilda transformatortankar
  • Kelman TAPTRANS är komplett on-line DGA övervakningslösning för transformatorer och lindningskopplare (OLTC).

Mer om multi-gas produkterna på produktsidorna.

Perception Fleet mjukvara

Perception Fleet är ett smart och enkelt mjukvarusystem som gör det möjligt att gå från en manuell bedömning av varje enskild transformator, till en automatiserad bedömning av hela transformatorbeståndet on-line. Genom att utvärdera tillståndet på anläggningarna och fastställa deras risk för att fallera, kan Perception Fleet prioritera och rangordna alla anläggningarna.

Perception Fleet - Hanterar risker i hela transformatorbeståndet.

Perception Fleet – Hanterar risker i hela transformatorbeståndet.

Perception Fleet ger en heltäckande bild av hela transformatorbeståndets skick genom ranking, riskinformation och expertanalys på begäran. Detta gör det möjligt att ta bort tidsödande, kostsamma manuella processer, onödigt underhåll och minska kapitalkostnaden.

Kontakta oss gärna för mer information om produkter för transformatorövervakning och diagnostik.