Skip to main content

Smallworld Electric Office

GE Digitals Smallworld Electric Office ger en gränsöverskridande vy över transmissions – och distributionsnätet. Denna heltäckande och integrerade bild av nätverket kombinerar det fullt anslutna elektriska systemet med robusta industrivanliga tillämpningar att stödja kritiska affärsprocesser från slut till ände.

Smallworld Electric Office-paketet sänker den totala ägandekostnaden genom standardinstallation, minimal anpassning, anpassat underhåll och planerade uppgraderingar samtidigt som den operativa effektiviteten förbättras.

Smallworld Electric Office huvuddelar:

  • Electric Office, dokumentation, planering och projektering
  • Electric Office Web, intranät och internetåtkomst till data via webbläsare
  • GIS Adapter är IEC CIM v15 standardbaserad konfigurerbar och lätt utbyggbar integration mellan GE-system och icke-GE-system som DMS
  • Analysis & Optimization för att analysera och optimera nätverk t.ex. relaterat till motorstartscenarier och belastning på nätverket.

Länk till produkten hos GE:
https://www.ge.com/digital/applications/smallworld-gis-geospatial-asset-management/geospatial-network-modeling-solutions