Smallworld Electric Office

Smallworld Electric Office™ är en övergripande plattform för dokumentation av distributions- och transmissionsnät. Nätinformationssystemet stödjer processer för nätets hela livscykel från planering och konstruktion till underhåll och reparation. Systemet bygger på beprövad teknik från GE Energy, baserad på Smallworld Core Spatial technology.

eo_small

Smallworld Electric Office innehåller underliggande datamodeller, applikationer och verktyg som krävs för att stödja verksamheten.

Smallworld Electric Office-paketet sänker den totala ägandekostnaden för kunderna genom standardinstallation, minimal anpassning, strömlinjeformat underhåll med planerade uppgraderingar och ger samtidigt förbättrad effektivitet.

Kontakta oss gärna för mer information om Smallworld Electric Office™

Ladda ner Smallworld Electric Office Fact Sheet (PDF, 1.4MB)