Skip to main content

Smallworld GeoSpatial Analysis

Smallworld GeoSpatial Analysis™ on helppokäyttöinen business intelligence-tuote GE Digitalilta.

Smallworld tuoteperheen oleellinen osa, Smallworld GeoSpatial Analysis, tarjoaa helpon ja tehokkaan pääsyn spatiaalisten ja ei spatiaalisten järjestelmien tietoon. Tietoa voidaan tarvittaessa yhdistää reaaliaikaisesti eri tietolähteistä.

Tietoa voidaan muokata analyyseja varten liiketoimintakohteiksi, joiden sisältö voi koostua myös johdetusta tiedosta.  Lopputulos voi olla kartan päällä oleva visualisointi tai raporttimuotoinen tulos tai vaikkapa yhdistelmä edellisistä.

Toistettava analyysi voidaan jakaa organisaation sisällä eri tavoin: GeoSpatial Analysis-ohjelmaa käyttäen, selaimella web-sovelluksena tai vaikka pelkkänä rajapintapalveluna (esim. WMS,WFS,WMTS, OData).

Analyysin tulos on myös mahdollista tallentaa Data Warehouse -kantaan laajempaa analyysia kuten esimerkiksi historiatietoon vertailua varten.

https://www.ge.com/digital/applications/geospatial/geospatial-analysis