Skip to main content

Kelman TAPTRANS

TAPTRANS on muuntajan kahdeksan kaasun online-kaasuanalysaattori. Se on suunniteltu valvomaan muuntajaa ja käämikytkintä (On-Load Tap-Changer). TAPTRANS voi yhdellä laitteella mitata erikseen muuntajan ja käämikytkimen säiliötä. TAPTRANSissa käytetty fotoakustinen analysointimenetelmä mahdollistaa mittaamisen korkeilla ja matalilla kaasutasoilla ilman tarvetta laajaan uudelleen kalibrointiin/puhdistamiseen. TAPTRANS mittaa kaikkia merkittäviä, kansainvälisten standardien mukaisia vikakaasuja (ppm-yksiköissä) ja myös kosteutta öljyssä (%RH & ppm). Näiden kaasujen mittaus mahdollistaa havaitsemaan ja diagnosoimaan suuren joukon muuntajan ja käämikytkimen vikoja mukaan lukien ylikuumentumisen ja ääriasennon ylityksen.

taptrans_02_small

Käyttökohteet

 • Valvoo yhdellä laitteella muuntajan ja käämikytkimen säiliötä.
 • Keskisuuri/korkea/kriittinen riski ja/tai vaurion seuraukset.
 • Teollisuus – öljy ja kaasu, kemiantehtaat ja raskas teollisuus.
 • Tuotannon, siirron ja jakelun muuntajat sekä käämikytkimet.

Edut

 • Täydellinen ratkaisu – valvoo yhdellä laitteella muuntajan, käämikytkimen ja tehokytkimen säiliötä.
 • Muuntajavauriot huomataan jo alkuvaiheessa jolloin kalliit, suunnittelemattomat käyttökeskeytykset ja laiteviat pystytään minimoimaan.
 • Muuntajien kuormitusta voidaan optimoida turvallisesti ja maksimoida niiden käyttöä.
 • Fotoakustinen tekniikka – kalliita kuljetus-/kalibrointikaasuja ei tarvita.
 • Muuntajan ikääntyminen voidaan laskea.
 • Täysi muuntajien valvonta ja diagnostiikka tuloksista.
 • Suunniteltu kenttäkäyttöön – asennuksia maailmanlaajuisesti lähes kaikissa tärkeimmissä sähkölaitoksissa.
 • Yhden laitteen käyttö yksivaiheyksikön tai usean muuntajan valvontaan.
 • Käämikytkimen käyttökeskeytykset voidaan minimoida suunnittelemalla huollot liuenneen kaasun konsentraatioiden mukaan.

Ominaisuudet

 • DGA ja vesi – kahdeksan kaasun (vedyn, metaanin, etaanin, etyleenin, asetyleenin, hiilimonoksidin, hiilidioksidin, hapen) sekä kosteuden ja typen laskenta. Kahdeksan kaasun valvonta yhden yksikön useasta säiliöstä.
 • Kahdeksan kaasun valvonta yhdellä laitteella muuntajan, käämikytkimen ja tehokytkimen säiliöistä.
 • Input-/output-liitännät lisäantureille kuten kuormitukselle ja lämpötilalle.
 • Helppo asennus – yksinkertaiset ja selkeät asennusprosessit.
 • Tunneittainen otanta – reaaliaikaiset DGA-tulokset jopa kerran tunnissa.
 • Perception – PC-ohjelmisto joka mahdollistaa tulosten lataamisen, trendien tarkastelun ja analyysit.
 • Viestintävaihtoehdot – laajennettavat paikallis- ja etäyhteysmahdollisuudet.
 • Hälytysasetukset – älykäs, ohjelmoitava hälytysjärjestelmä.
 • Otannan kiihdyttäminen – otantavälin lyhentäminen automaattisesti jos kaasukonsentraatiot ylittävät varoitus- tai hälytystasot.
 • Minimaalinen ylläpito – pienentää kuluja ja vaivaa käyttäjälle.

Lataa Kelman TAPTRANS Fact Sheet (PDF, 1,08 MB)