Skip to main content

Intellix BMT 330

Intellix BMT 330 – Läpivientieristimien valvonta ja osittaispurkausten tunnistaminen muuntajissa

GE:n Intellix™ BMT 330 on online-järjestelmä joka valvoo muuntajan läpivientieristimien kuntoa jatkuvasti ja voi myös havaita kehittyvän osittaispurkausaktiivisuuden (Partial Discharge, PD) muuntajasäiliössä. Se hälyttää vikaantumisolosuhteista aikaisessa vaiheessa ja tarjoaa tärkeää tietoa läpivientien ja muuntajan kunnosta.

Intellix BMT 330 järjestelmää voidaan käyttää erillislaitteena läpiviennin eristeen ja muuntajan osittaispurkausten valvontaan. Sitä voidaan käyttää myös integroituna Kelman DGA 900-kaasunanalysaattorin ja Perception Fleet-ohjelmistoon jolloin kokonaisuus mahdollistaa muuntajan monipuolisen kunnonhallinnan ja valvonnan tyypillisimpien vaurioiden aiheuttajien osalta.

Tärkeimmät edut

  • Kattava läpivientieristimien valvonta ja osittaispurkausten mittaus kolmivaihemuuntajalle tai kolmelle yksivaihemuuntajalle
  • Yksi tuote joka yhdistää läpivientien jatkuvan valvonnan ja muuntajan osittaispurkausaktiivisuuden hyödyntäen samaa läpivientiadapteria
  • Sama GE:n Perception diagnosointiohelmisto läpivientieristimien tietoihin, osittaispurkausaktiivisuuteen ja DGA-analyyseihin jolloin tieto saadaan helppokäyttöiseen muotoon
  • Yksi toimittaja helpottamaan asennuksia ja ylläpitoa

Esimerkki mittauspisteisiin kytketyistä adaptereista

Intellix BMT 330 läpivientieristinratkaisu

Intellix BMT 330 mittaa reaaliaikaisesti läpivientieristimien kuntoa ja tuottaa käyttäjille samankaltaista tietoa johon he ovat tottuneet offline mittauksissa. Tällaisia ovat mm. muutokset kapasitanssissa ja tehokertoimessa (tan delta) jotta läpivientieristimien sähköistä tehokkuutta ja eristeen eheyttä voidaan arvioida.

Intellix BMT 330 ja Kelman DGA 900 yhdistettynä

Intellix BMT 330 voidaan helposti integroida GEn Kelman DGA 900 analysaattorin jolloin loppukäyttäjälle tarjoutuu ainutlaatuinen “kaikki yhdessä” ratkaisu joka tarjoaa kokonaisvaltaisemman kuvan muuntajan yleiskuntoon huomioiden läpivientieristimet, osittaispurkaukset ja kaasuanalyysin muuntajassa.

Lataa Intellix BMT 330 Fact Sheet (PDF, 2,10 MB)