FME® och Inspire

I och med Inspire-direktivet blir många geografiska dataset tillgängliga i en homogen form från varje EU-land. Inspire definierar flera online-tjänster, genom vilka geografiska data från bland annat statliga myndigheter kommer att finnas tillgängliga för medborgarna. Dessutom behöver de geografiska dataseten vara konforma med teman från Inspirera. Nyckeln till ett lyckat Inspire- genomförande är att ha ett flexibelt system med användaranpassad data, och som kan transformera inkommande data till Inspire data. FME kan eliminera den ofta dyra och tidskrävande uppgiften att omvandla och integrera data till en gemensam datamodell och schema. Med FME gör datainlämnaren enkelt sina geografiska data tillgängliga till en server där det automatiskt omvandlas till vedertagna datamodeller och sedan anpassad ”on-the-fly” efter enskilda användarens önskemål.

FME Server

Med hjälp av FME Server en kan t.ex. myndigheter erbjuda Inspire webbtjänster. Din organisation kan distribuera strömmande geografiska data från databaser som omfattar OGC WFS, WMS, WCS och WPS och datanedladdning med självbetjäning. Webbtjänsten kan integreras på flera webbtekniker såsom OpenLayers, Microsoft Bing, ArcGIS Server och Google Earth/Maps. Utdata från FME Server kan transformeras till annat format koordinatsystem eller datamodell än källdatabasen. Även transformationer av scheman ”on-the-fly” enligt användarens önskemål stöds.

FME_Inspire_en

Kontakta oss gärna för mer information om konsulttjänster och utbildning vi erbjuder rörande Inspire.

Läs mer om about FME Server

Kör en demonstration av datastribution för den klient du önskar: ArcGIS Server, Bing Maps, Google Maps eller Google Earth.