FME® ja Inspire

Inspire-direktiivin myötä monet paikkatietoaineistot tulevat saataville yhtenäisessä muodossa kaikista EU:n jäsenmaista. Inspire määrittelee useita verkkopalveluita, joiden kautta viranomaisten paikkatietoaineistot ovat kansalaisten saatavilla. Lisäksi paikkatietoaineistojen on oltava Inspire-tietotuotteiden mukaisia. Avain onnistuneeseen Inspire-toteutukseen on joustava järjestelmä, joka jakaa paikkatietoa käyttäjille, ja jonka avulla tiedontuottajan aineistot saatetaan Inspire-tietotuotteiden muotoon. FME poistaa usein kalliit ja aikaa vievät työtehtävät paikkatiedon muuntamisessa ja integraatiossa yhteiseen formaattiin ja tietomalliin. FME:n avulla tiedon tuottajat lataavat aineistonsa palvelimelle, jossa se muunnetaan automaattisesti haluttuun tietomalliin ja tarjotaan käyttäjille pyyntöjen mukaisesti.

FME Server

FME Serverin avulla viranomainen voi tarjota Inspiren verkkopalveluja. Organisaatiosi voi jakaa paikkatietoa suoraan tietokannoista OGC WFS:n, WMS:n, WCS:n ja WPS:n sekä ennalta määritettyjen latauspalvelujen avulla. Verkkopalvelu voidaan yhdistää asiakassovelluksiin, kuten OpenLayers, Microsoft Bing, ArcGIS Server ja Google Earth/Maps. FME Server:in kautta saatavilla oleva paikkatieto voidaan formaatti-, koordinaatti- ja skeemamuuntaa julkaisukantaan. Myös lennosta tapahtuva muuntaminen suoraan käyttäjän pyynnön perusteella on mahdollista.

FME_Inspire

Ota yhteyttä ja kysy lisää Inspire-palveluistamme ja -koulutuksesta.

Lisää tietoa FME Serveristä

Kokeile demoa datan jakelusta haluamallasi asiakassovelluksella: ArcGIS Server, Bing Maps, Google Maps tai Google Earth.