Skip to main content

Perception Fleet

Muuntajakannan riskienhallintaohjelmisto

Perception Fleet on älykäs, yksinkertaistettu ja standardeihin pohjautuva ohjelmisto joka mahdollistaa muuntajakannan automaattisen online hallinnan manuaalisen muuntaja kerrallaan tapahtuvan arvioinnin sijaan. Arvioimalla muuntajien kunnon ja vikaantumisriskin Perception Fleet kykenee priorisoimaan ja järjestämään muuntajat kunnon mukaan.

Perception Fleet-ohjelmisto tarjoaa kattavasti muuntajakannan rankkauksen kunnon mukaan, tietoa muuntajien riskeistä ja asiantuntija-analyysit tarpeen mukaan. Ohjelmiston avulla aikaa vievistä ja kalliista manuaaliprosesseista päästää eroon kuten myös turhasta ylläpidosta.

Edut

Muuntajakannan uusintastrategia

trafo

  • Tarjoaa koko muuntajakannasta selvän stategisen kuvan muuntajien uusintaan
  • Seuraa muuntajakannan riski-indeksiä ajan funktiona ja havainnollistaa kehityksen muuntajakannan kunnossa
  • Mahdollistaa joustavan ja skaalautuvan muuntajakannan riskinhallinnan

Kuntoon perustuva ylläpito-ohjelma

people

  • Tarjoaa tietoa joka tarvitaan kun siirrytään kalliista aikaan perustuvasta ylläpidosta kuntoon perustuvaan ylläpitoon
  • Vähentää epäselvyyksiä ja tarvetta spekulointiin budjettivaatimuksissa
  • Vähentää kunnonhallinnan käyttökuluja

Automatisoitu mittaustiedon analysointi

duval

  • Lyhentää muuntajan diagnostiikkadatan keräämiseen, yhdistämiseen, analysointiin ja tulkintaan tarvittavaa aikaa
  • Tarjoaa älykkäät algoritmit jokaisen muuntajan kunnon määrittämiseksi ja järjestää muuntajakannan riskien perusteella
  • Pienentää riippuvuutta vähenevistä muuntaja-asiantuntijoista

Yksityiskohtaisemmat tiedot Perception Fleet-ohjelmistosta löytyvät tuote-esitteestä

Lataa Perception Fleet Fact Sheet (PDF, 3,53 MB)