Skip to main content

Muuntajien kunnonvalvonta ja diagnosointi

Muuntajien kunnonvalvonta ja diagnosointi

Tarve tuntea sähköverkon muuntajien kunto kasvaa jatkuvasti muuntajien ikääntyessä. Ajantasainen ja tarkka valvontatieto on tarpeen erityisesti suurista ja kriittisistä muuntajista. Tällaisia sähköverkon kriittisiä muuntajia löytyy muun muassa siirtoverkoista, raskaasta teollisuudesta ja sähköntuotannosta.

 

Muuntajaöljynäytteen vikakaasujen analysointi laboratoriossa on jo pitkään ollut yksi tärkeimmistä menetelmistä tehomuuntajien ylläpidossa. Analyysissä (Dissolved Gas Analysis, DGA) mitataan öljyyn liuenneet kaasut ja niiden määrät. Kaasupitoisuuksista pystytään päättelemään muuntajavikoja ja tuloksia käytetään muuntajien elinkaaren hallinnassa.

 

Vaikka muuntajaöljyn online-DGA on nykyään laajalti hyväksytty tehokkaimmaksi menetelmäksi muuntajan kunnon arvioimisessa, se ei kata kaikkia muuntajan ongelmalähteitä. Muut osat kuten käämikytkin, jäähdytysjärjestelmä ja läpivientieristimet voivat aiheuttaa myös ongelmia, jos ne jätetään valvomatta.

 

GE:n Kelman-, Hydran– ja Intellix-tuoteperheet sisältävät laajan valikoiman kunnonvalvontatuotteita. Valikoimassa on kiinteästi asennettavia online-laitteita, kannettava analysaattori sekä ohjelmistoja kriittisten muuntajien hallintaan ja valvontaan. Tuotteiden avulla muuntajavauriot voidaan huomata jo alkuvaiheessa, jolloin kalliit, suunnittelemattomat käyttökeskeytykset ja laiteviat voidaan minimoida.

Usean kaasun DGA-analysaattorit

GE:n usean kaasun DGA-tuotteet pitävät sisällään useita Kelman-malleja. Ne perustuvat erittäin kehittyneeseen fotoakustiseen tunnistustekniikkaan (Photo-Acoustic Spectroscopy). Tämän tekniikan merkittävin etu on kyky mitata vikakaasut erikseen ja tarkasti.

Tekniikka ei myöskään vaadi järjestelmän kalibrointia tai apu-/kantokaasujen käyttöä. Tämä luo merkittäviä etuja ja säästöjä laitteiden käytössä ja ylläpidossa.

Kelman DGA 900

Online DGA-laite joka valvoo kaikkia 9 vikakaasua sekä kosteutta. Kelman DGA 900:ssa on innovatiivinen kaksikotelorakenne, paikallinen/etäkäyttöliittymä sekä laajennettavat analogiset/digitaaliset I/O:t.

Kelman DGA 900 Plus

Online DGA-laite joka valvoo kaikkia 9 vikakaasua sekä kosteutta. Laajennusmahdollisuudet jäähdytyksen, käämikytkimen ja läpivientieristimien valvontaan sekä matemaattisiin muuntajamalleihin.

Kelman DGA 900 Taptrans

Patentoitu Kelman DGA 900 TAPTRANS on suunniteltu käämikytkimellisen muuntajan online-valvontaan. Käämikytkin on yksi muuntajan haavoittuvimmista osista ja se aiheuttaa suuren osan odottamattomista käyttökeskeytyksistä.

Kelman DGA 900 Multitrans

Kelman DGA 900 MULTITRANS tarjoaa 9 kaasun ja kosteuden valvonnan kolmelle vierekkäiselle muuntajalle kustannustehokkaasti.

Transfix DGA 500

Online DGA-valvontalaite, joka mittaa 5 kaasua sekä kosteuden tarjoten online-valvonnan ja diagnostiikan.

Kelman Minitrans

Edullinen monikaasuanalysaattori, joka valvoo 3 vikakaasua ja kosteutta.

Yhden kaasun / yhdistelmäkaasun DGA-analysaattorit

Yhden kaasun DGA-tuotteet mittaavat muuntajaöljystä kaasupitoisuuden / vikakaasujen yhdistelmän sekä kosteuden ja hälyttävät asetusten mukaisesti. Tuotteet on helppo asentaa yhteen venttiiliin.

Hydran M2-X

Parannettu vikakaasun ja kosteuden onlinevalvontalaite, joka voidaan helposti laajentaa tarjoamaan kattavamman muuntajan valvontaratkaisun sähkölaitoksille ja teollisuudelle. Mittaa yhtä kaasua tai yhdistelmäkaasua sekä kosteutta.

Hydran 201Ti

Varmatoiminen DGA-valvontalaite muuntajan vikakaasulle. Laitteessa on LCD-näyttö, hälytysominaisuudet sekä kaasuarvon digitaaliset ja analogiset lähdöt kaukovalvontaa varten. Mittaa yhtä kaasua tai yhdistelmäkaasua.

Kannettava DGA-analysaattori

Kelman Transport X2

Kompakti kannettava analysaattori, joka on suunniteltu laboratoriolaatuiseen öljynäytteiden DGA-analyysiin. Yhteensopiva perinteisille mineraliöljyille ja estereille. Laite mittaa ja diagnosoi öljynäytteen noin 30 minuutissa. Kosketusnäytön käyttöliittymä on helppokäyttöinen.

Läpivientieristimien onlinevalvonta

Intellix BMT 330

Online-järjestelmä, joka valvoo läpivientieristimien kuntoa ja pystyy tunnistamaan kehittyviä osittaispurkauksia (PD) muuntajassa. Järjestelmä hälyyttää vikaatumisesta varhaisessa vaiheessa ja tuottaa kuntodataa läpivientieristimistä ja muuntajasta.

Ohjelmistot

Perception Fleet

Perception Fleet on älykäs, yksinkertaistettu ja standardeihin pohjautuva ohjelmisto joka mahdollistaa muuntajakannan automaattisen online hallinnan manuaalisen muuntaja kerrallaan tapahtuvan arvioinnin sijaan. Muuntajien automaattisen kunnon ja vaurioitumisriskin arvioinnin avulla Perception Fleet pystyy priorisoi ja järjestää muuntajat kunnon mukaisiin luokkiin.

Perception Fleet-ohjelmisto tarjoaa kattavasti muuntajakannan rankkauksen kunnon mukaan, tietoa muuntajien riskeistä ja asiantuntija-analyysit tarpeen mukaan. Ohjelmiston avulla aikaa vievistä ja kalliista manuaaliprosesseista päästää eroon kuten myös turhasta ylläpidosta. Näin operatiiviset kustannukset vähenevät ja voidaan keskittyä oikea-aikaisiin investointeihin.