Koordinattransformation

Med FME® kan du enkelt göra koordinattransformationer på din data.

Stöd för olika koordinatsystem

FME stöder över 5300 koordinatsystem med en mängd olika projektioner, ellipsoider och referensdatum. Du kan också definiera dina egna koordinatsystem i FME.

kkjetrs_en

KKJ-ETRS transformation

Med en KKJ-ETRS plugin kan du förvandla din data mellan KKJ, ETRS-TM35FIN och ETRS-GK. Detta insticksprogramm stödjer triangulär affin transformation, som ger korrekta resultat.

Läs mer om FME Desktop

Kontakta oss för mer information om KKJ-ETRS plugin.