Skip to main content

TRANSFIX DGA 500

TRANSFIX DGA 500 uusi online-kaasuanalysaattori muuntajiin. Se mittaa erikseen viittä kaasua ja kosteutta ja tarjoaa online-valvonnan lisäksi perusdiagnostiikan. TRANSFIX DGA 500 käyttää fotoakustista tunnistustekniikkaa (Photo Acoustic Spectroscopy) kuten Kelman™ TRANSFIX. Tekniikka on tullut tunnetuksi Kelman™ TRANSFIX laajan käyttäjäkunnan piirissä tarkkuudestaan, mittausten toistettavuudesta ja siitä ettei käyttö vaadi apu- tai kalibrointikaasuja.

Transfix DGA 500

Transfix DGA 500

Käyttökohteet

Sähköyhtiöt

 • Optimaalinen ratkaisu moniin kriittisiin muuntajiin
 • Online-valvonta ja perusdiagnostiikka

Teollisuus

 • Vähentää sähkökatkoksista johtuvien tuotantokatkoksen riskiä
 • Minimoi kalliit tuotantokeskeytykset

Tärkeimmät edut

 • Automaattinen viiden kaasun ja kosteuden online-valvonta
 • Pystyy tunnistamaan kipinöintiongelmat aikaisessa vaiheessa
 • Mahdollistaa DGA-diagnostiikan Duvalin kolmion avulla
 • Helposti vaihdettavissa yhdeksän kaasun analysaattoriin
 • Kommunikointia höydynnettäessä mahdollistaa etädiagnostiikan
 • Kuljetus- tai kalibrointikaasuja ei tarvita
 • Saatavissa AC- tai AC/DC-sähkönsyötöllä

Lataa TRANSFIX DGA 500 Fact Sheet (PDF, 992 KB)