Skip to main content

FME Form

Joustava ja tehokas muunnosohjelmisto, jota käyttävät tuhannet asiantuntijat ympäri maailman.

Muunna

Muunna dataa satojen formaattien ja tuhansien koordinaatistojen välillä FME Workbench -sovelluksella. Käytössäsi on yli 500 muunnostyökalua, joita hyödyntämällä voit hallita dataa juuri tarpeidesi mukaan.

Tarkastele

Tarkastele dataa ennen, muunnoksen aikana ja muunnoksen jälkeen. FME:n avulla voit tarkastella dataa visuaalisesti ennen kuin siitä luodaan tulosaineisto. Näin vältät virheiden päätymisen tulosaineistoon.

Automatisoi

Luo muunnoksista toistettavia prosesseja, joita voit julkaista FME Flow:lle. Voit automatisoida prosessit käynnistymään jostain ajanhetkestä tai tapahtumasta.

Lataa työpöytäohjelmisto ja aktivoi kuukauden maksuton kokeilujakso tästä.

Muunna

FME:llä voit luoda helposti toistettavia, automatisoitavia prosesseja. FME sisältää yli 500 muunnostyökalua, joiden avulla voit muuntaa aineistoasi haluamaasi muotoon.

Tarkastele dataa

Tarkastele eri formaateissa olevaa dataa suoraan FME Workbenchistä. Voit tarkastella dataa mistä tahansa muunnoksen vaiheesta, jolloin näet heti, miten aineistot käyttäytyvät prosessissa. Siten voit testata aineistoja sitä mukaa, kun luot prosesseja. Voit tarkastella aineiston tietomallia, ominaisuustietoja, geometrioita ja datan määrää.

Automatisoi

Automatisoi FME Formilla luotavat muunnokset julkaisemalla ne FME Flow:lle, jonka helpolla webbikäyttöliittymällä on helppoa hallita, käynnistää ja ajastaa prosesseja. FME Flow:lla voit määrittää prosessien käynnistysjärjestyksen, käynnistää niitä rinnakkain ja lähettää notifikaatioita ajoista sähköpostin avulla.

Mihin FME:tä voi käyttää?

Tietomallin muuntaminen

FME tarjoaa työkalut muuntaa lähtöaineistoja mihin tahansa tietomalliin. Voit poistaa kohdeluokkia, ominaisuustietoja, muuntaa niitä sekä luoda uusia kohdeluokkia ja ominaisuustietoja. Lisäksi FME:stä löytyy geometrioiden muunnoksiin tarvittavat monipuoliset työkalut. Lue lisää.

Datan yhdistäminen

Yhdistä eri tietolähteissä olevia aineistoja toisiinsa. FME:n kattavilla työkaluilla on kätevää luoda yhdistämissääntöjä, ja testata datan yhdistämistä ennen kuin se viedään tulosaineistoon. Lue lisää.

Integraatiot

Sovellus- ja järjestelmäintegraatiot onnistuvat FME:llä sujuvasti, ja pääset eroon datasiiloista. Näet heti, miten integraatio toimii ennen kuin se otetaan tuotantokäyttöön. Integraatioita on helppo hallita ja muokata tarpeen mukaan. Lue lisää järjestelmäintegraatioista ja sovellusintegraatioista.

Laadunvarmistus

Huonolaatuinen, virheellinen data on ongelmana kaikissa organisaatioissa, ja pahinta on se, ettei siitä ole tietoa. FME:ssä on hyvät työkalut datan laadunvarmistukseen ja raporttien luomiseen virheellisestä datasta. Lue lisää.

Formaattimuunnokset

Muunna aineistoja eri sovellusten, järjestelmien ja koordinaatistojen välillä muuntamalla tarvittaessa tietomallia. Lisäksi automatisoi formaattimuunnokset käynnistymään tietyin väliajoin.Lue lisää.

Rajapinnat

Voit siirtää rajapinnoissa olevia aineistoja, muuntaa niitä toisiin formaatteihin ja voit viedä aineistoja hallitusti rajapintoihin. FME Flow tarjoaa lisäksi REST-rajapinnan, minkä avulla ajoja voi käynnistää FME Flow:n ulkopuolelta. Lue lisää.

3D/BIM

Lue dataa yleisistä 3D- ja BIM-formaateista kuten IFC, Revit, BCF, SketchUp, iModel, CityGML, DGN ja DWG, ja irroita vain halutut tiedot aineistoista. Voit muokata aineistojen tietosisältöä ja geometroita sekä validoida dataa ennen kuin se kirjoitetaan tulosaineistoon. Lue lisää 3D- ja BIM-ominaisuuksista.

Rasterit

FME on rasterien muuntamiseen todella tehokas ohjelmisto. Hyödynnä FME:tä rasterien prosessoinnissa ja yhdistämisessä muihin aineistoihin. Voit tehdä mm. rasterilaskentaa, rasteri- ja vektorioperaatioita ja koordinaattimuunnoksia. Lue lisää.

Pistepilvet

Monilla organisaatioilla on paljon pistepilviaineistoja, muttei työkaluja niiden prosessointiin. FME:n avulla saat pistepilvet hallintaasi ja hyödynnettyä pistepilvien sisältämän informaation. Lue lisää.

Big Data

FME sisältää työkalut tehokkaaseen datan lukuun Big Data -tietokannoista ja vientiin niihin. Voit muuntaa, validoida ja siirtää dataa kirjoittamatta yhtään koodia. FME tukee NoSQL-tietokantoja ja relaatiotietokantoja. Lue lisää.

CAD

FME on todella tehokas ohjelmisto CAD-formaattien muunnoksiin, tarkistuksiin ja kirjoittamiseen paikkatietoformaatteihin. FME:n attribuutti-, geometria- ja kuvaustyylityökalujen avulla CAD-aineistot ja niiden muunnokset ovat hallinnassasi. Lue lisää.

Sensoridata

Ratkaise sensoridatan haasteet FME:llä ja tuota datasta aineistoa avuksi päätöksentekoon. Voit automatisoida sensoridatan käsittelyn, hallita suuria määriä dataa, suorittaa analyysejä ja testejä datalle ja lähettää viestejä muihin järjestelmiin ja käyttäjille. Lue lisää.

Automatisoi FME Formilla tekemäsi ajot FME Flow:lla.

Lataa työpöytäohjelmisto ja aktivoi kuukauden maksuton kokeilujakso tästä.