Skip to main content

Smallworld Schematics Generator

Smallworld Schematics Generator muuntaa yksityiskohtaiset maantieteelliset verkot kompaktiksi, yksinkertaiseksi kaavioksi joka tukee nopeaa ja luetettavaa päätöksentekoa. Pelkistetyn verkkonäkymän avulla yritykset voivat yhden kaavion avulla määrittää nopeasti kriittisiä tietoja kuten kapasiteettivaatimuksia, kuormituksen tasausta, reititystä ja komponenttien riippuvuuksia.

Smallworld GeoSpatial Analysis™ esittelee liiketoimintakohde-konseptin, joka liittää yhteen spatiaalisen ja ei spatiaalisen tiedon, kartat, valokuvat, dokumentit ja web-sivustot ainutlaatuisella ja joustavalla tavalla. Nämä liiketoimintakohteet (business objects) vastaavat loppukäyttäjien tarpeisiin ja muodostavat pohjan yksityiskohtaisimmille analyyseille ja visualisoinneille.

Ominaisuudet ja edut

schema_small

Smallworld Schematics Generator-tuotteen avulla voidaan luoda kaavioita veron
kaikista osista eri muodoissa kuten ortogonaalisesti, ympyrämäisesti,
hierarkkisesti ja symmetrisesti. Asetteluja voidaan tehdä sisäkkäisesti ja
näyttää niin näkyvät verkon kohteet kun kaavioiden sisältö. Kehittyneet tyhjän
tilan hallintamahdollisuudet minimoivat verkon kohteiden sekavaa esitystä ja
tuottavat hyvin luettavan semanttisen esityksen myös kaikkein
monimutkaisimmista verkoista. Sisältää myös työkalut karttakirjan
julkaisemiseen ja ylläpitoon.

Smallworld Schematics Generator tarjoaa seuraavat edut:

  • Tarjoaa hyvän tuen päätöksentekoon verkon laajentamisessa, suorituskyvyn seurannassa ja hätätilanteissa
  • Hyödyntää olemassa olevaa GIS tietoa ja ulkoista tietoa operatiivisten tehtävien tueksi
  • Poistaa erillisten maantieteellisten karttojen ja semanttisten kaavioiden ylläpitokustannukset

Smallworld Core Spatial Technology™ asiakkaat voivat nyt hyödyntää arvokasta paikkatietoaan ilman korkeita räätälöintikustannuksia tai tarvetta uudelleen luoda semanttiset kaaviot manuaalisesti erillisistä tietokannoista.

Lataa Smallworld Schematics Generator Fact Sheet (PDF, 55KB)