FME® Server

FME Server är en skalbar geografisk ETL-plattform med flexibla datadistributions- och nedladdningstjänster, vilket gör att företaget snabbt svara mot olika behov av datatillgång.

Webbaserad tillgång av geografiska data

FME_server1

Distribuera geografiska data online med FME Server. Via ett konfigurerbart webbgränssnitt väljer användarna dataset och de lager de är intresserade av, sedan önskat format och koordinatsystem. FME Server konverterar data direkt och skickar ett mail med en länk till den ändrade datafilen.

Med FME Server kan du skapa geografiska datastreamingtjänster för att förse användarna med aktuell geografisk data från populära webbapplikationer som Google Earth/Maps, Microsoft Virtual Earth, OpenLayers och andra. Fördefinierade webbtjänster för KML Network Link, OGC® WFS och WMS möjliggör en snabb driftsättning av data i det format användarna behöver.

Konsolidering av data

FME Server är utformad för att stödja storskalig dataöverföring och replikering. Du kan kombinera och ladda ner stora mängder data i utspridda databaser, kopiera och överföra data mellan olika databaser så väl som att utföra uppdateringar av databasen.

Kvalitetssäkring online

Med FME Server kan du spara tid och förbättra datakvaliteten genom att skapa online uppladdning och validering. När datainlämnare laddar in sin information om, kan FME Server utföra kvalitetskontroller innan uppgifterna publiceras i den centrala i databasen. Data som möter kvalitetskraven kan dynamiskt omorganiseras och konverteras till rätt format och datamodell och laddas till databasen. Om fel upptäcks kan FME Server ställas in för att automatiskt reparera dem eller skapa rapporter till datainlämnare för att rätta felen.

FME_server2

Serverbaserad konvertering av geografiska data

FME Server ger en skalbar självbetjäningslösning för datakonvertering åt i stort sett hela organisationen och garanterar samtidigt att din grupp har kontrollen över datan. Med FME Server kan CAD-, GIS- och andra kvalificerade användare själva konvertera data de behöver över nätet, genom att gå in och köra arbetsytor(workspaces) som skapats med hjälp av FME Workbench.