Muuntajavalvonta

Muuntajien kunnonvalvonta ja diagnosointi

Kelman DGA 900 - yhdeksän kaasun ja kosteuden online-valvontayksikkö muuntajiin.

Kelman DGA 900 – yhdeksän kaasun ja kosteuden online-valvontayksikkö muuntajiin.

Tarve tuntea sähköverkon muuntajien kunto kasvaa jatkuvasti kun muuntajat ikääntyvät. Ajantasainen ja tarkka valvontatieto on tarpeen erityisesti suurista ja kriittisistä muuntajista. Tällaiset muuntajat sijaitsevat yleensä siirtoverkoissa, raskaassa teollisuudessa ja sähköntuotannossa.

Muuntajaöljynäytteen analysointi laboratoriossa on vakiintunut tunnustetuksi tekniikaksi ja tärkeimmäksi testiksi tehomuuntajan valvonnassa. Öljyyn liuenneen kaasun analyysi (Dissolved Gas Analysis, DGA) on hyväksytty jo pitkään yhdeksi tehokkaimmaksi menetelmistä muuntajavikojen havaitsemisessa ja muuntajien hallinnassa.

GE:n Kelman-, Hydran– ja Intellix-tuotteet tarjoavat laajan valikoiman DGA-tuotteita. Valikoimassa on kannettavia ja kiinteästi asennettavia online-laitteita, sekä ohjelmistoja kriittisten muuntajien hallintaan ja valvontaan. Laitteiden avulla muuntajavauriot voidaan huomata jo alkuvaiheessa, jolloin kalliit, suunnittelemattomat käyttökeskeytykset ja laiteviat pystytään minimoimaan.

Yhden kaasun DGA-tuotteet

Yhden kaasun DGA-tuotteet tarjoavat kaasutason hälytyksen tai mittaavat muuntajaöljystä eri vikakaasujen yhdistelmäarvon (ppm) ja varoittavat mahdollisesta ongelmasta. Tuotteet on helppo asentaa yhteen venttiiliin.

Hydran M2-X - edullinen online DGA-valvontayksikkö. Yhden kaasun tuotteet lyhyesti:

Hydran M2-X – edullinen online DGA-valvontayksikkö.

Yhden kaasun tuotteet lyhyesti:

  • Hydran 201Ti on muuntajan perusvalvontalaite joka sisältää vikakaasuanturin (201Ti) ja erillisen ohjaimen (201Ci) output-, kommunikointi- ja hälytysvalmiuksilla.
  • Hydran M2-X on edullinen, kompakti, reaaliaikainen vikakaasun ja kosteuden valvontalaite, joka tekee hälytykset kun ennalta asetetut rajat saavutetaan ja lähettää tiedot eteenpäin.

Lisää yhden kaasun DGA-tuotteista tuotekohtaisilla sivuilla.

Usean kaasun DGA-tuotteet

GE:n usean kaasun DGA-tuotteet pitävät sisällään useita Kelman-tuotteita. Ne perustuvat erittäin kehittyneeseen fotoakustiseen tunnistustekniikkaan (Photo-Acoustic Spectroscopy). Tämän tekniikan merkittävin etu on kyky mitata kutakin vikakaasua erikseen.

Tekniikka ei myöskään vaadi järjestelmän kalibrointia tai apu-/kantokaasujen käyttöä. Tämä luo merkittäviä etuja ja säästöjä laitteiden käytössä ja ylläpidossa.

Kelman Transport X² - laboratoriotasoista öljyn kaasuanalyysiä maasto-olosuhteissa.

Kelman Transport X² – laboratoriotasoista öljyn kaasuanalyysiä maasto-olosuhteissa.

Kelman-tuotteet lyhyesti:

  • Kelman Transport X² on kompakti kannettava järjestelmä, jolla voidaan tehdä maasto-olosuhteissa laboratoriotasoista liuenneen kaasun analyysiä (DGA) muuntajasta otetusta öljynäytteestä. Analysointi kestää yleensä alle 30 minuuttia.
  • Kelman DGA 900 on online valvontalaite, joka mittaa muuntajaöljystä 7 eri vikakaasua, happea ja kosteutta.
  • Kelman MINITRANS on edullinen online valvontalaite, joka mittaa 3 eri vikakaasua ja kosteutta.
  • Kelman MULTITRANS on online valvontalaite kahdelle tai kolmelle erilliselle, lähellä toisiaan olevalle muuntajasäiliölle.
  • Kelman TAPTRANS on online valvontalaite muuntajiin, joissa on käämikytkin (OLTC, On-Load Tap-Changer).

Lisää Kelman-tuotteista tuotekohtaisilla sivuilla.

Perception Fleet-ohjelmisto

Perception Fleet on älykäs, yksinkertaistettu ja standardeihin pohjautuva ohjelmisto joka mahdollistaa muuntajakannan automaattisen online hallinnan manuaalisen muuntaja kerrallaan tapahtuvan arvioinnin sijaan. Muuntajien automaattisen kunnon ja vaurioitumisriskin arvioinnin avulla Perception Fleet pystyy priorisoi ja järjestää muuntajat kunnon mukaisiin luokkiin.

Perception Fleet - muuntajakannan riskienhallinta.

Perception Fleet – muuntajakannan riskienhallinta.

Perception Fleet-ohjelmisto tarjoaa kattavasti muuntajakannan rankkauksen kunnon mukaan, tietoa muuntajien riskeistä ja asiantuntija-analyysit tarpeen mukaan. Ohjelmiston avulla aikaa vievistä ja kalliista manuaaliprosesseista päästää eroon kuten myös turhasta ylläpidosta. Näin operatiiviset kustannukset vähenevät ja voidaan keskittyä oikea-aikaisiin investointeihin.

Kerromme mielellämme lisää muuntajien valvonta- ja diagnosointituotteista. Voit ottaa meihin yhteyttä Yhteystiedot-sivun kautta. Voit ottaa meihin yhteyttä Yhteystiedot-sivun kautta.